Uitnodiging deelname 3E – Royal SMIT BSc prijzen 2019

Stichting 3 E zal dit jaar opnieuw, in samenwerking met Royal SMIT Transformatoren B.V., de nationale competitie voor de beste BSc afstudeerders in het 3 E vakgebied organiseren.

Dit vakgebied omvat de Elektrische Energietechniek en de technieken van de Elektriciteitsvoorziening (o.a. opwekking, transport, distributie, smart systems, milieuvriendelijke technieken, technisch-economische optimalisatie voor elektriciteitsvoorziening en benutting).

Dit jaar gaat het om studenten die in de periode tussen 1 september 2018 en 1 januari 2020 als BSc zijn gediplomeerd aan Nederlandse Hogescholen of Technische Universiteiten.

In beide categorieën zijn een eerste prijs van € 2.000, een tweede prijs van € 1.000 en twee derde prijzen van € 500 beschikbaar.

De sluitingsdatum voor het voordragen van kandidaten voor deze competitie is 17 januari 2020, waarna een deskundige jury alle inzendingen zal beoordelen en het bestuur van Stichting 3 E zal adviseren wie van de kandidaten in aanmerking komen voor een derde prijs en wie er doorgaan naar de finale op 20 maart 2020 in Nijmegen.

Hierbij worden de Technische Universiteiten (Delft en Eindhoven) uitgenodigd om ieder twee kandidaten- en de Hogescholen om ieder één kandidaat te nomineren voor deelname aan de nationale competitie om de 3E – Royal SMIT BSc prijzen 2019.

Volledige informatie over het voordragen (nomineren) van kandidaten en de organisatie van de nationale competitie zie de betreffende pagina op deze website.

Meer nieuwsberichten

Presentatie Silverwing S1

Op 11 december 2019 werd in het Airborne Siemens Fieldlab de Silverwing S1 aan genodigden gepresenteerd.

50 jaar Studieverzameling

Op 28 november 2019 bestond de Studieverzameling van de faculteit Elektrotechniek Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Delft 50 jaar.

Bestuurswisseling Stichting 3E

Op 1 november 2019 is Theo Ykema teruggetreden als voorzitter van Stichting 3 E.