Finales 3E – Royal SMIT BSc prijzen 2018

Op 22 maart 2019 vonden de finales voor de 3 E–Royal SMIT BSc prijzen 2018 en tevens de uitreiking van de prijzen plaats in de Jupiler Lounge van het Goffertstadion te Nijmegen.

Naast  de finalisten en de 3e prijswinnaars, waren vele vrienden en familieleden van de prijswinnaars, vertegenwoordigers van de technische universiteiten en hogescholen en andere belangstellenden hierbij aanwezig.

De vier finalisten (twee in de categorie Universiteiten en twee in de categorie Hogescholen) gaven ieder een presentatie over hun afstudeerproject en beantwoordden aansluitend een aantal vragen van de juryleden.
Vervolgens trok de jury zich terug om te beslissen over de toekenning van de 1e en 2e prijzen.

Daarna vond de bekendmaking plaats van de prijswinnaars en de uitreiking van alle prijzen.

De  prijswinnaars werden één voor één door de ceremoniemeester en Stichting 3 E voorzitter Theo Ykema op het podium geroepen. Zij kregen ieder een persoonlijk woord van waardering van de jury voor hun studieprestatie bij monde van juryvoorzitter Guus Pemen en ontvingen een fraai ingelijste oorkonde uit handen van Royal SMIT CEO Will Hendrikx.

Uitslag van de nationale competitie  om de
3 E – Royal  SMIT  BSc  prijzen  2018

Beste BSc gediplomeerden van 2018 in de Elektrische Energietechniek

Categorie Hogescholen

1e prijs      Menno Zorgdrager / Hogeschool Rotterdam
De Koppelmeter2e prijs           Devon E. Screever / Hogeschool Saxion
Designing a high frequency phase shift converter using GaN

3e prijs           Wietse W.R. Scheltinga / De Hanze Hogeschool
Congestie op het transport- en distributienet  ETPA

Peter Jan Termaat  / Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Onbalans bij asymmetrische belasting

Diëgo C. Zuidervliet / Haagse Hogeschool
Inductiekookplaat op gelijkspanning

 

Categorie Universiteiten

1e  prijs      Joram van der Velden / Technische Universiteit Delft
Wireless charger for hand held mobile devices

2e  prijs          Giancarlo Marzano /  Technische Universiteit Eindhoven
Designing a privacy protecting and cost-aware residential energy management system

3e  prijs     Jorn H.E. van Kampen / Technische Universiteit Eindhoven
Modelling and control of a buck-boost converter circuit  for electric vehicles
Frank van Veelen / Technische Universiteit Delft
Development of battery system and output for the DeciZebro

Meer nieuwsberichten

Finales en prijsuitreiking 3E-Royal SMIT BSc competitie 2020

Op 26 maart 2021 vonden de finales en de prijsuitreiking van de 3E–Royal SMIT BSc competitie 2020 plaats.

Finales 3E-Royal SMIT BSc prijzen 2020

Op vrijdag 26 maart 2021 worden de finales van de 3E–Royal SMIT BSc competitie 2020 gehouden met aansluitend de uitreiking van de eerste-, tweede- en derde prijzen.

Uitnodiging deelname 3E-Royal SMIT BSc prijzen 2020

Stichting 3 E zal dit jaar opnieuw, in samenwerking met Royal SMIT Transformatoren B.V., de nationale competitie voor de beste BSc afstudeerders in het 3 E vakgebied organiseren.