Finales en prijsuitreiking BSc competitie

Op vrijdag 25 maart verzamelden ruim vijtig personen zich in de Lounge van het Goffert Stadion te Nijmegen voor de finale en de prijsuitreiking van de competitie van de beste BSc-eindverslagen op het gebied van de energietechniek voor studenten van hogescholen en technische universiteiten. De organisatoren, Stichting 3E en Royal Smit Transformers (dat het prijzengeld ter beschikking stelt) waren blij dat de finale weer “life” kon plaatsvinden in plaats van “digitaal” zoals de laatste twee jaren ten gevolge van corona. Na een presentatie van Erik de Groot, hoofd engineering, over Royal Smit Transformers, waarin hij aangaf wat voor interessante kansen er voor elektrotechnici en werktuigbouwers zijn bij Royal Smit, werd gestart met de finale. In beide categorieën (hogescholen en universiteiten) kregen de genomineerden voor de eerste en tweede prijs de gelegenheid om in een korte pitch van tien minuten hun BSc-project te presenteren.

Tijdens een korte pauze trok de jury zich terug om te bepalen wie in beide categorieën de eerste prijs gewonnen had. De voorzitter van de jury, Clemens Peters, gaf na de pauze elke prijswinnaar een korte terugkoppeling op zijn of haar BSc-project, waarna Roland Vrenken, directeur van Royal Smit Transformers, de prijzen uitreikte.

De namen van de prijswinnaars staan elders op de website vermeld.

Meer nieuwsberichten

Symposium Stichting 3E en Dutch Power – Groot succes

Het symposium Energie in Techniekonderwijs op 4 november in Arnhem georganiseerd door Stichting 3E en Dutch Power was een groot succes.

Symposium Energie in Techniekonderwijs

Hoe vergroten we de instroom van studenten en het aantal afgestudeerden bij het hbo elektrotechniek en energietechniek? Kom op donderdagmiddag 4 november naar het symposium ‘Energie in techniekonderwijs’.

Finales en prijsuitreiking 3E-Royal SMIT BSc competitie 2020

Op 26 maart 2021 vonden de finales en de prijsuitreiking van de 3E–Royal SMIT BSc competitie 2020 plaats.