Van: [your-voornaam] [your-achternaam] [your-email]
Onderwerp: Aanvraag beurs stichting 3E [your-voornaam] [your-achternaam]

Berichtinhoud:

Voornaam [your-voornaam]
Achternaam [your-achternaam]
Straatnaam/huisnummer/postcode/woonplaats [your-adres]
Telefoonnummer [your-telefoon]
Emailadres [your-email]
Geboortedatum/plaats/land [your-nationaliteit]
Geboortedatum/plaats/land [your-nationaliteit]

Studentgegevens

Naam universiteit (of hogeschool) [your-universiteit]
Naam afstudeerhoogleraar (of promotor) [your-leraar]
Afstudeeronderwerp (of promotieonderwerp) [your-studie-onderwerp], [your-project]

Beursgegevens

Doel van de beurs [your-beurs-doel]
Bedrag van de beurs [your-beurs-bedrag]
Tijdvak voor de beurs [your-beurs-tijdvak]
Waaraan wordt de beurs besteed [your-beurs-besteding]

Bijlagen (verplicht)

CV [your-upload-cv]
Getekende verklaring afstudeerhoogleraar (of promotor) [your-upload-verklaring]


Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op Stichting 3E https://www.stichting3e.nl