Stimulering onderwijs en onderzoek

Het doel van Stichting 3 E is het stimuleren en ondersteunen van technisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de Elektrische Energietechniek en technieken van de Elektriciteitsvoorziening (de drie E’s).

Dit doel wordt verwezenlijkt door het verstrekken van financiële ondersteuning aan BSc en MSc studenten, promovendi en studieverenigingen voor verbreding of verdieping van hun kennis en het organiseren van activiteiten betreffende het 3 E vakgebied, als ook het verstrekken van subsidies en co-financiering aan Technische Universiteiten in Nederland voor onderzoek en onderwijs-vernieuwingsprojecten binnen het 3 E vakgebied.

Hiernaast organiseert Stichting 3 E, in samenwerking met Royal SMIT Transformatoren B.V., de jaarlijkse nationale competitie om de 3 E – Royal SMIT BSc prijzen, voor de beste BSc gediplomeerden van Hogescholen en Technische Universiteiten in Nederland binnen het 3 E vakgebied.

3E - Royal SMIT beurzen

Stichting 3 E verstrekt beurzen aan BSc en MSc studenten, recent afgestudeerde MSc ’s en promovendi ter verbreding of verdieping van hun kennis en inzicht in het 3 E vakgebied. Voor meer informatie over de beurzen, de voorwaarden en zij die een beurs willen aanvragen, ga naar:

> Beurzen

3E - Royal SMIT BSc prijzen

Sinds 2014 organiseert Stichting 3 E in samenwerking met Royal SMIT Transformatoren B.V., een gerenommeerde, wereldwijd opererende Nederlandse transformatoren fabrikant, de jaarlijkse nationale competitie voor de beste BSc afstudeerders van Hogescholen en Technische Universiteiten in het vakgebied van de Elektrische Energietechniek en de Elektriciteitsvoorziening. De competitie is bedoeld als stimulans voor studenten in het vakgebied en Royal SMIT stelt hiervoor een aantal mooie prijzen ter beschikking. Voor meer informatie over de BSc prijzen, de voorwaarden voor nominatie en zij die namens hun Hogeschool of Technische Universiteit een kandidaat voor de 3 E – Royal SMIT BSc prijzen 2019 willen nomineren, ga naar:

> BSc prijzen

Uitslag van de 3E - Royal SMIT BSc prijzen 2018

Categorie Hogescholen

1e prijs Menno Zorgdrager – Hogeschool Rotterdam
De Koppelmeter

2e prijs Devon E. Screever – Hogeschool Saxion
Designing a high frequency phase shift converter using GaN

3e prijs

Wietse W.R. Scheltinga  – De Hanze Hogeschool
Congestie op het transport- en distributienet ETPA

Peter Jan Termaat / Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Onbalans bij asymmetrische belasting

Diëgo C. Zuidervliet / Haagse Hogeschool
Inductiekookplaat op gelijkspanning

Categorie Universiteiten

1e prijs Joram van der Velden – Technische Universiteit Delft
Wireless charger for hand held mobile devices

2e prijs Giancarlo Marzano –  Technische Universiteit Eindhoven
Designing a privacy protecting and cost-aware residential energy management system

3e prijs

Jorn H.E. van Kampen -Technische Universiteit Eindhoven
Modelling and control of a buck-boost converter circuit for electric vehicles

Frank van Veelen – Technische Universiteit Delft
Development of battery system and output for the DeciZebro

 

Nieuws

Presentatie Silverwing S1

Op 11 december 2019 werd in het Airborne Siemens Fieldlab de Silverwing S1 aan genodigden gepresenteerd.

50 jaar Studieverzameling

Op 28 november 2019 bestond de Studieverzameling van de faculteit Elektrotechniek Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Delft 50 jaar.

Bestuurswisseling Stichting 3E

Op 1 november 2019 is Theo Ykema teruggetreden als voorzitter van Stichting 3 E.