Stimulering onderwijs en onderzoek

Het doel van Stichting 3 E is het stimuleren en ondersteunen van technisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de Elektrische Energietechniek en technieken van de Elektriciteitsvoorziening (de drie E’s).

Dit doel wordt verwezenlijkt door het verstrekken van financiële ondersteuning aan BSc en MSc studenten, promovendi en studieverenigingen voor verbreding of verdieping van hun kennis en het organiseren van activiteiten betreffende het 3 E vakgebied, als ook het verstrekken van subsidies en co-financiering aan Technische Universiteiten in Nederland voor onderzoek en onderwijs-vernieuwingsprojecten binnen het 3 E vakgebied.

Hiernaast organiseert Stichting 3 E, in samenwerking met Royal SMIT Transformatoren B.V., de jaarlijkse nationale competitie om de 3 E – Royal SMIT BSc prijzen, voor de beste BSc gediplomeerden van Hogescholen en Technische Universiteiten in Nederland binnen het 3 E vakgebied.

3E - Royal SMIT beurzen

Stichting 3 E verstrekt beurzen aan BSc en MSc studenten, recent afgestudeerde MSc ’s en promovendi ter verbreding of verdieping van hun kennis en inzicht in het 3 E vakgebied. Voor meer informatie over de beurzen, de voorwaarden en zij die een beurs willen aanvragen, ga naar:

> Beurzen

3E - Royal SMIT BSc prijzen

Sinds 2014 organiseert Stichting 3 E in samenwerking met Royal SMIT Transformatoren B.V., een gerenommeerde, wereldwijd opererende Nederlandse transformatoren fabrikant, de jaarlijkse nationale competitie voor de beste BSc afstudeerders van Hogescholen en Technische Universiteiten in het vakgebied van de Elektrische Energietechniek en de Elektriciteitsvoorziening. De competitie is bedoeld als stimulans voor studenten in het vakgebied en Royal SMIT stelt hiervoor een aantal mooie prijzen ter beschikking. Voor meer informatie over de BSc prijzen, de voorwaarden voor nominatie en zij die namens hun Hogeschool of Technische Universiteit een kandidaat voor de 3 E – Royal SMIT BSc prijzen willen nomineren, ga naar:

> BSc prijzen

Uitslag van de 3E - Royal SMIT BSc prijzen 2020

Categorie Hogescholen

1e prijs Jasper Groen – Hogeschool Windesheim

Betere inpassing van decentrale opwekking op E-net van de Noordoostpolder

2e prijs Mario Nikolov – Hogeschool Saxion

Research on the integration of electrolyzer in the electricity grid in Deventer

3e prijs Eeke Boerma – Hogeschool Arnhem Nijmegen

TenneT transports green energy: What is the influence of renewable energy sources in the Eemshaven area

3e prijs Tom Kempen – Hogeschool Avans

Programma voor genereren signaallijsten voor HSS-10

Categorie Universiteiten

1e prijs Alexandru Neagu – Technische Universiteit Delft

Power flow control in a substation of a wind- and solar farm: Design of an optimisation unit considering a system’s physical boundaries and technical constraints

2e prijs Thom Bindels – Technische Universiteit Eindhoven

Trading strategies for intraday electricity markets using self-play deep reinforcement learning

3e prijs Matthis de Lange – Technische Universiteit Eindhoven

Modelling and optimizing a set of coupled coils for a wireless charging system

3e prijs Laura Muntenaar – Technische Universiteit Eindhoven

Solar powered drones: Control algorithm and Albedo map generation

eervolle vermelding  Daniël van Paassen – Technische Universiteit Delft

Energy data widget: Energy system integration demonstrator

Nieuws

Symposium Stichting 3E en Dutch Power – Groot succes

Het symposium Energie in Techniekonderwijs op 4 november in Arnhem georganiseerd door Stichting 3E en Dutch Power was een groot succes.

Symposium Energie in Techniekonderwijs

Hoe vergroten we de instroom van studenten en het aantal afgestudeerden bij het hbo elektrotechniek en energietechniek? Kom op donderdagmiddag 4 november naar het symposium ‘Energie in techniekonderwijs’.

Finales en prijsuitreiking 3E-Royal SMIT BSc competitie 2020

Op 26 maart 2021 vonden de finales en de prijsuitreiking van de 3E–Royal SMIT BSc competitie 2020 plaats.