Stimulering onderwijs en onderzoek

Het doel van Stichting 3 E is het stimuleren en ondersteunen van technisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de Elektrische Energietechniek en technieken van de Elektriciteitsvoorziening (de drie E’s).

Dit doel wordt verwezenlijkt door het verstrekken van financiële ondersteuning aan BSc en MSc studenten, promovendi en studieverenigingen voor verbreding of verdieping van hun kennis en het organiseren van activiteiten betreffende het 3 E vakgebied, als ook het verstrekken van subsidies en co-financiering aan Technische Universiteiten in Nederland voor onderzoek en onderwijs-vernieuwingsprojecten binnen het 3 E vakgebied.

Hiernaast organiseert Stichting 3 E, in samenwerking met Royal SMIT Transformatoren B.V., de jaarlijkse nationale competitie om de 3 E – Royal SMIT BSc prijzen, voor de beste BSc gediplomeerden van Hogescholen en Technische Universiteiten in Nederland binnen het 3 E vakgebied.

3E - Royal SMIT beurzen

Stichting 3 E verstrekt beurzen aan BSc en MSc studenten, recent afgestudeerde MSc ’s en promovendi ter verbreding of verdieping van hun kennis en inzicht in het 3 E vakgebied. Voor meer informatie over de beurzen, de voorwaarden en zij die een beurs willen aanvragen, ga naar:

> Beurzen

3E - Royal SMIT BSc prijzen

Sinds 2014 organiseert Stichting 3 E in samenwerking met Royal SMIT Transformatoren B.V., een gerenommeerde, wereldwijd opererende Nederlandse transformatoren fabrikant, de jaarlijkse nationale competitie voor de beste BSc afstudeerders van Hogescholen en Technische Universiteiten in het vakgebied van de Elektrische Energietechniek en de Elektriciteitsvoorziening. De competitie is bedoeld als stimulans voor studenten in het vakgebied en Royal SMIT stelt hiervoor een aantal mooie prijzen ter beschikking. Voor meer informatie over de BSc prijzen, de voorwaarden voor nominatie en zij die namens hun Hogeschool of Technische Universiteit een kandidaat voor de 3 E – Royal SMIT BSc prijzen 2020 willen nomineren, ga naar:

> BSc prijzen

Uitslag van de 3E - Royal SMIT BSc prijzen 2019

Categorie Hogescholen

1e prijs Koen Linders – Hogeschool Rotterdam
Ex d Solar charger

1e prijs Vincent van Didden – Haagse Hogeschool
Vonkboogdetectie in een DC netwerk

3e prijs

Sujitha Ramkumar – Hogeschool Saxion
Grid stabilization smart controller

Marcel Nijland – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Aansluiting van een windpark op een onderstation

Categorie Universiteiten

1e prijs Dewwret Sitaldin – Technische Universiteit Delft
Solar drone: Photovoltaic system & power management

1e prijs Luuk Heijmans –  Technische Universiteit Eindhoven
Auxillary converter for solar electric vehicles

3e prijs

Joni Hermans – Technische Universiteit Eindhoven
Design of a bidirectional active power meter for the storage of local energy surpluses generated by photpvoltaic panels

Sander Rots – Technische Universiteit Eindhoven
Management strategy and control system for storage of residential solar energy surplus using hot water systems

 

Nieuws

Uitnodiging deelname 3E – Royal SMIT BSc prijzen 2020

Stichting 3 E zal dit jaar opnieuw, in samenwerking met Royal SMIT Transformatoren B.V., de nationale competitie voor de beste BSc afstudeerders in het 3 E vakgebied organiseren.

Presentatie Silverwing S1

Op 11 december 2019 werd in het Airborne Siemens Fieldlab de Silverwing S1 aan genodigden gepresenteerd.

50 jaar Studieverzameling

Op 28 november 2019 bestond de Studieverzameling van de faculteit Elektrotechniek Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Delft 50 jaar.