Stimulering onderwijs en onderzoek

Het doel van Stichting 3 E is het stimuleren en ondersteunen van technisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de Elektrische Energietechniek en technieken van de Elektriciteitsvoorziening (de drie E’s).

Dit doel wordt verwezenlijkt door het verstrekken van financiële ondersteuning aan BSc en MSc studenten, promovendi en studieverenigingen voor verbreding of verdieping van hun kennis en het organiseren van activiteiten betreffende het 3 E vakgebied, als ook het verstrekken van subsidies en co-financiering aan Technische Universiteiten in Nederland voor onderzoek en onderwijs-vernieuwingsprojecten binnen het 3 E vakgebied.

Hiernaast organiseert Stichting 3 E, in samenwerking met Royal SMIT Transformatoren B.V., de jaarlijkse nationale competitie om de 3 E – Royal SMIT BSc prijzen, voor de beste BSc gediplomeerden van Hogescholen en Technische Universiteiten in Nederland binnen het 3 E vakgebied.

Stichting 3E beurzen

Stichting 3 E verstrekt beurzen aan BSc en MSc studenten, recent afgestudeerde MSc ’s en promovendi ter verbreding of verdieping van hun kennis en inzicht in het 3 E vakgebied. Voor meer informatie over de beurzen, de voorwaarden en zij die een beurs willen aanvragen, ga naar:

> Beurzen

3E - Royal SMIT BSc prijzen

Sinds 2014 organiseert Stichting 3 E in samenwerking met Royal SMIT Transformatoren B.V., een gerenommeerde, wereldwijd opererende Nederlandse transformatoren fabrikant, de jaarlijkse nationale competitie voor de beste BSc afstudeerders van Hogescholen en Technische Universiteiten in het vakgebied van de Elektrische Energietechniek en de Elektriciteitsvoorziening. De competitie is bedoeld als stimulans voor studenten in het vakgebied en Royal SMIT stelt hiervoor een aantal mooie prijzen ter beschikking. Voor meer informatie over de BSc prijzen, de voorwaarden voor nominatie en zij die namens hun Hogeschool of Technische Universiteit een kandidaat voor de 3 E – Royal SMIT BSc prijzen willen nomineren, ga naar:

> BSc prijzen

Uitslag van de 3E - Royal SMIT BSc prijzen 2021

Categorie Hogescholen

1e prijs Casper Grootes – Haagse Hogeschool

2e prijs Hussein Alam – Hanze Hogeschool

3e prijs Maud van der Weegen – Avans Hogeschool

3e prijs Dirk van der Welij – Hogeschool Arnhem Nijmegen

Categorie Universiteiten

1e prijs Jeroen van Ammers – Technische Universiteit Delft

2e prijs Sjors van Osch – Technische Universiteit Eindhoven

3e prijs Wouter Bles – Technische Universiteit Eindhoven

3e prijs Paul Kluge – Technische Universiteit Delft

Nieuws

Finales en prijsuitreiking BSc competitie 2022

Op vrijdag 24 maart verzamelden circa zestig personen zich in de Lounge van het Goffert Stadion te Nijmegen voor de finale en de prijsuitreiking van de competitie van de beste BSc-eindverslagen op het gebied van de energietechniek voor studenten van hogescholen en technische universiteiten.

Finales 3E-Royal SMIT BSc prijzen 2022

Op vrijdag 24 maart 2023 worden de finales van de 3E–Royal SMIT BSc competitie 2022 gehouden met aansluitend de uitreiking van de eerste-, tweede- en derde prijzen.

Onderzoek aan Leibniz Institute

Met de beurs beschikbaar gesteld door Stichting 3E ben ik in oktober van 2022 naar Greifswald gereisd en heb daar een maand gewerkt aan het Leibniz institute for plasma science and technology.