Stimulering onderwijs en onderzoek

Het doel van Stichting 3 E is het stimuleren en ondersteunen van technisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de Elektrische Energietechniek en technieken van de Elektriciteitsvoorziening (de drie E’s).

Dit doel wordt verwezenlijkt door het verstrekken van financiële ondersteuning aan BSc en MSc studenten, promovendi en studieverenigingen voor verbreding of verdieping van hun kennis en het organiseren van activiteiten betreffende het 3 E vakgebied, als ook het verstrekken van subsidies en co-financiering aan Technische Universiteiten in Nederland voor onderzoek en onderwijs-vernieuwingsprojecten binnen het 3 E vakgebied.

Hiernaast organiseert Stichting 3 E, in samenwerking met Royal SMIT Transformatoren B.V., de jaarlijkse nationale competitie om de 3 E – Royal SMIT BSc prijzen, voor de beste BSc gediplomeerden van Hogescholen en Technische Universiteiten in Nederland binnen het 3 E vakgebied.

Stichting 3E beurzen

Stichting 3 E verstrekt beurzen aan BSc en MSc studenten, recent afgestudeerde MSc ’s en promovendi ter verbreding of verdieping van hun kennis en inzicht in het 3 E vakgebied. Voor meer informatie over de beurzen, de voorwaarden en zij die een beurs willen aanvragen, ga naar:

> Beurzen

3E - Royal SMIT BSc prijzen

Sinds 2014 organiseert Stichting 3 E in samenwerking met Royal SMIT Transformatoren B.V., een gerenommeerde, wereldwijd opererende Nederlandse transformatoren fabrikant, de jaarlijkse nationale competitie voor de beste BSc afstudeerders van Hogescholen en Technische Universiteiten in het vakgebied van de Elektrische Energietechniek en de Elektriciteitsvoorziening. De competitie is bedoeld als stimulans voor studenten in het vakgebied en Royal SMIT stelt hiervoor een aantal mooie prijzen ter beschikking. Voor meer informatie over de BSc prijzen, de voorwaarden voor nominatie en zij die namens hun Hogeschool of Technische Universiteit een kandidaat voor de 3 E – Royal SMIT BSc prijzen willen nomineren, ga naar:

> BSc prijzen

Nieuws

EPE 2023 ECCE Europe Conference

Xiaochuan Zhou presents her paper at the EPE 2023 ECCE Europe conference in Aalborg.

IEEE PowerTech Conference

Sandro Kellermüller presents his master thesis at the IEEE PowerTech Conference in Belgrade.

IEEE CPE-POWERENG Conferentie: Presentatie MSc thesis zeezout batterijen

14 juni was het dan zo ver, ik mocht eindelijk de bevindingen van mijn master thesis presenteren op de IEEE CPE-POWERENG 2023 conferentie in Tallinn!